nieruchomości
Wypełnij formularz i kliknij SZUKAJ poniżej

Numer oferty
 
 
Lokalizacja
Ulica
Cena
Powierzchnia
Liczba pokoi
oferty specjalne

Notes » Zgłoś ofertę » Kalkulator opłat » Stan prawny » Dokumenty » Linki » Kontakt »

Dokumenty

 

Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości

 

Domy oraz domy w trakcie budowy

Nieruchomości zabudowane, to np. działka zabudowana domem jednorodzinnym.

Wymagane dokumenty to:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,

 • mapa zasadnicza,

 • decyzja o pozwoleniu na budowę,

 • pozwolenie na użytkowanie,

 • dziennik budowy.

 

 


Działki niezabudowane

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, to np. działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Wymagane dokumenty to:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,

 • mapa zasadnicza,

 • wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy,

 • aktualną decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o pozwoleniu na budowę,

 • ewentualnie projekt budowlany przyszłej inwestycji.

 

Lokale mieszkalne i użytkowe

Nieruchomości lokalowe to np. mieszkania i lokale użytkowe, dodatkowo rozróżniamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla których sprzedaży potrzebne są takie dokumenty:

 • akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości,

 • aktualny odpis z księgi wieczystej,

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,

 • decyzja o przydziale lokalu ze spółdzielni mieszkaniowej (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu).